Leden 2012

Naše rodiště

31. ledna 2012 v 13:15 | Milič Kočina /Duchlana |  Rodiště
Stručná historie obce Novosedlice


O Novosedlicích se vyskytuje bájná zmínka již z roku 1126 v souvislosti s dvorcem Novosedským. Ves potom vznikala postupně na pravém břehu potoka Bystřice. V nejstarších záznamech je ovšem ves nazývána jako Bausandof či Bohosudov,nezaměňovat za Bohosudov (město Krupka) německy Weiskirchlitz. Roku 1352 se o starém Bohosudovu, neboli dnešních Novosedlicích, píše jako o farní vsi. O starém kostele sv. Valentína se poprvé dozvídáme roku 1384, avšak dnešní pozoruhodný kostel z let 1710 až 1711 je dílem panského stavitele Christiana Lagrera z Teplic.V Novosedlicích na potoku Bystřice stávalo pět mlýnů. Starobylý Švýcarský mlýn s výletní restaurací pak tvořil součást jedinečně upraveného parku Louisiny Radzwillové, pocházející z teplického rodu Clary-Aldringenů, patřil mezi nejkrásnější romantická místa v celém okolí a v době největšího rozmachu teplického lázeňství po skončení napoleonských válek k němu denně přijížděly kočáry s výletníky z Teplic. Koncem 19. století však už byl park zarostlý a poněkud zanedbaný, takže jen výletní restaurace ve mlýně připomínala jeho dřívější slávu.V polovině 19. století měly Novosedlice kolem třiadvaceti domů se 124 obyvateli. Tou dobou měla ves ještě především zemědělský charakter a žili zde vedle sebe lidé národnosti české a německé. V roce 1853 tady vzniká papírna Purkert a později se začíná prosazovat i další průmysl. Továrna na umělé tuky, výroba kuchyňského náčiní, cihelna i továrna na výrobu brašen a kabelek.Další pokrok přináší vybudování železniční tratě, tzv. dráhy v roce 1871. Zastávka vlaků ovšem zpočátku v Novosedlicích nebyla žádná, ta byla zřízena až teprve v roce 1895. Do té doby museli chodit lidé z Novosedlic na vlaky až do Vrchoslavi nebo k nádraží Lesní brána, třebaže trať procházela přímo obcí. K dalšímu rozvoji obce přispělo otevření nové školy, první vodovod a také veřejné osvětlení.Nezanedbatelnou událostí pro Novosedlice byla také stavba elektrické úzkorozchodné dráhy z Teplic přes Novosedlice do Pozorky a Dubí, která zahájila svůj atraktivní provoz v roce 1895, čímž bylo vytvořeno výhodné příměstské dopravní spojení jednak do Trnovan a Teplic, ale i do dalších obcí směrem na severozápad.Po roce 1945 se obec rekrutuje především z průmyslového dělnictva, ale částečně stále také ze zemědělců. V roce 1947, kdy vznikal plán vytvořit tzv. "velké Teplice" se Novosedlice stávají dočasně částí okresního města - Teplice 5. Toto uspořádání však roku 1954 zaniká a dochází znovu k osamostatnění.
Ale i samostatná obec v těsné blízkosti města mohla dál využívat přednosti městské dopravy - do roku 1959 původními tramvajemi, dále autobusy a od roku 1962 také trolejbusy, které umožňovaly přímé spojení do Trnovan. Tak tomu bylo více jak tři desetiletí, ovšem vzhledem k tomu, že se obec později neshodla s Teplicemi na konstruktivním spolufinancování, byla trolejbusová doprava vzhledem k nevyhovující přestárlé trolejové trati do Novosedlic k 31.12. 1995 zrušena. I nyní však mají zdejší občané možnost využívat k cestování autobusové linky MHD.
V obci je také fotbalový klub.
Tady se narodil můj otec nar. 1896 já i moje manželka proto máme tak blízko k Novosedlicím.A taky jsme zde chodily do školy.

Botanická zahrada v Teplicích

12. ledna 2012 v 18:59 | botanická zahr. |  Botanická zahrada
Botanická zahrada Teplice je příspěvkovou organizací
Magistrátu statutárního města Teplice.
Leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství
Písečného vrchu a Janáčkových sadů.
Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina
věnována venkovní expozici,
výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m².
Zásobní skleníky o rozloze 1750 m² jsou veřejnosti nepřístupné.

Jak se k nám dostanete

Zahradu najdete na konci ulice Josefa Suka. Dojdete k nám krátkou a
příjemnou procházkou vilovou čtvrtí - od stanice trolejbusu (linky č.4 z Benešova náměstí,
o víkendech autobusu č.121) U Nových Lázní není cesta delší než 200 metrů.
Nedoporučujeme jízdu autem: v ulici sice místo pro několik vozů bývá,
ale někdy ho mnoho není, parkoviště zahrady pojme jen několik aut.
Autobusy mohou využít dvě rezervovaná místa v Sukově ulici
(tzv. Šestidomí) nebo nedaleké a přes den obvykle volné parkoviště Na Doubravce.

Zahrada je pro veřejnost uzavřená vždy v pondělí,kdy je sanitární den.
V ostatní dny je otevřená od 9.00 do 17.00 hodin
v zimních měsících (od 1. X. do 30. IV.)
a od 9.00 do 18.00 v létě (1. V. do 30. IX.).

Fotografovat se ve sklenících smí a žádný poplatek za to nevybíráme.
Blesk se používat může, stativ však rozhodně NE (nejenže překáží návštěvníkům,
ale často alespoň jedna jeho noha končí v záhonu).
Při fotografování neopouštějte, prosím, cesty.